fbpx
Yaşla beraber alın bölgesindeki sarkma ve çizgiler yüzde istenmeyen yorgun, yaşlı bir ifade yaratabilir. Bu çizgilerin ve fazla derinin uzaklaştırılabilmesi alın germe cerrahisi ile mümkün
olabilmektedir. Operasyonun genellikle 40 yaş üstü hastalara uygulanması önerilir ancak doku deformasyonu mevcutsa daha erken yaşlarda da uygulanması mümkündür.
Üst göz kapaklarında ve kaşlarda sarkma varsa operasyon içeriği genişletilerek aynı seansta alın germeye ek olarak bu problemler de çözülebilir.
Cerrahi sırasında kesiler saçlı deri hattının gerisinden yapılır, cilt altına girilerek dokular serbestleştirilir. Fazla cilt uzaklaştırılır ve doku gerilerek yeni pozisyonuna sabitlenir. Dikişler saçlı deri hattının arkasında kaldığı için görünmesi zordur.
İşlem sonrası dikişler 5-7 günde alınır. Operasyon bölgesinde 3-7 gün süre ile şişlik, morarma gözlenebilir.

Şimdi Ara