fbpx

Tiroid bezi, boynun alt yarısında, nefes borusunun önünde bulunan iç salgı bezidir. Tiroid bezi metabolizma hızımızın ana kontrol öğesi olan tiroid hormonlarını üretir, depolar, salgılar. Böylece sağlığımız için büyük bir öneme sahiptir. Bu hormonlar tüm vücudumuzun sağlıklı çalışması için gerekli olan hormonlardır. Sağlıksız çalışması durumunda ise vücudumuzda bir çok aksamalara sebebiyet vermektedir.

Tiroid bezinin en sık hastalığı tiroid nodülleridir.  Tüm dünyada çok yaygın görülen hastalıklardan bir tanesidir. Özellikle bu hastalık kadınlarda daha yaygın görülmektedir. 50 yaş üzeri hastalarda ultrason ile nodüller tespit edilebilmektedir. Bu nodüllerin yüzde 90 ‘ı sağlıklı olsa da yüzde 10 dan daha az olasılıkla kötü huylu  olabilir. Hipotiroidi (tiroid bezinin yetersiz  çalışması) ve hipertiroidi (tiroid bezinin fazla çalışması) anlamına gelir. Tiroid hastalarının çoğu ötiroiddir (tiroid bezinin normal çalışması).

GUATR

Tanım olarak Guatr tiroid bezinin büyümesidir.  Nodüllerden ayrıca ele alınabilir. Tiroid bezi nodüller şeklinde yumrular ile birlikte büyümüşse buna nodüler guatr denir. Nodül olmadan olan büyümesine ise basit guatr adı verilir. Tiroid bezi fazlasıyla büyüyen bir kişi yutma ve solunum sorunları yaşayabilir. Guatr, tiroid bezi iyot yetersizliğini ve buna bağlı düşük ve/veya başarısız tiroid hormonu üretimini telafi etmeye çalıştığında oluşur.

Tiroid karsinomları çoğunlukla düşük dereceli tümörlerdir.Tiroid cerrahının işi, patolojilerin çoğunluğunu oluşturan nodüler guatr olguları arasından malign lezyonları tespit etmek ve tedaviyi etkili ve güvenli şekilde uygulamaktır.

Selim lezyonlar, tiroid glandının selim lezyonları kadınlarda erkeklere göre 5 kat fazla görülür.Yaklaşık % 5 oranında palpe edilen tiroid nodülü mevcuttur.Toksik, nontoksik,inflamatuar olarak ayrılır.

Selim tümörler için yapılan operasyonlar çoğunlukla büyük glandın trakeaya basısı veya özafagus obstrüksiyonu oluşturmasına bağlıdır.

Şimdi Ara